เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก)

0-2709-6921-4, 08-1750-5742
chiapaometal@yahoo.com.tw

แคตตาล็อกออนไลน์

 • เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก) - เครื่องยิงตะปู สมุทรปราการ

  เครื่องยิงตะปู สมุทรปราการ

 • เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก) - เครื่องยิงตะปูพาเลท งานไม้

  เครื่องยิงตะปูพาเลท งานไม้

 • เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก) - เครื่องยิงตะปูม้วนงานพาเลท

  เครื่องยิงตะปูม้วนงานพาเลท

 • เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก) - เครื่องเย็บกล่อง-ลังกระดาษ สมุทรปราการ

  เครื่องเย็บกล่อง-ลังกระดาษ สมุทรปราการ

 • เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก) - จำหน่ายตะปูม้วน สมุทราปราการ

  จำหน่ายตะปูม้วน สมุทราปราการ

 • เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก) - ตะปูไม้ขาเดี่ยว สมุทรปราการ

  ตะปูไม้ขาเดี่ยว สมุทรปราการ

 • เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก) - ผู้ผลิตตะปูม้วน สมุทรปราการ

  ผู้ผลิตตะปูม้วน สมุทรปราการ

 • เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก) - ม้วนลวดเย็บกระดาษสำหรับกล่องกระดาษ

  ม้วนลวดเย็บกระดาษสำหรับกล่องกระดาษ

 • เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก) - ม้วนลวดเย็บอุตสาหกรรม สมุทรปราการ

  ม้วนลวดเย็บอุตสาหกรรม สมุทรปราการ

 • เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก) - เครื่องเย็บกล่องแบบใช้ลม

  เครื่องเย็บกล่องแบบใช้ลม

 • เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก) - โรงงานผลิตตะปูม้วน

  โรงงานผลิตตะปูม้วน

 • เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก) - โรงงานผลิตลวดเย็บขาคู่

  โรงงานผลิตลวดเย็บขาคู่

 • เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก) - โรงงานผลิตลวดเย็บกระดาษม้วน

  โรงงานผลิตลวดเย็บกระดาษม้วน

 • เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก) - ลวดเย็บกระดาษ สมุทรปราการ

  ลวดเย็บกระดาษ สมุทรปราการ

 • เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก) - ลวดเย็บกล่องกระดาษลูกฟูก

  ลวดเย็บกล่องกระดาษลูกฟูก

 • เจียเป่า เมททัล (โรงงานผลิต ตะปูม้วน ลวดเย็บ ลูกแม็ก) - ลูกแม็กสำหรับงานผลิตกล่องกระดาษ

  ลูกแม็กสำหรับงานผลิตกล่องกระดาษ